MEETING ROOM BOOKING APPLICATION

Ứng dụng quản lý phòng họp, đặt phòng họp trực tuyến tích hợp vào Shareppoint hoặc Office365. Hỗ trợ sắp […]

Date Submitted: 12/11/2018

CAR BOOKING APPLICATION

Ứng dụng quản lý xe công ty, đặt/đăng ký sử dụng xe trực tuyến. Quản lý danh mục xe/tài xế […]

Date Submitted: 12/11/2018

ITHelpdesk – Quản lý Yêu cầu dịch vụ IT

ITHelpdesk – Quản lý Yêu cầu dịch vụ IT là một phần mềm được xây dựng trên nền tảng SharePoint, […]

Date Submitted: 02/11/2018